AVÍS LEGAL

1. Dades del titular

DOCTOR COLLADO CIRUGIA PLASTICA S.L.P., en compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, informa que és el titular del domini i del lloc web www.doctorcollado.com i posa a la seva disposició les seves dades identificatives:

Denominació social: DOCTOR COLLADO CIRUGIA PLASTICA S.L.P.
CIF: B66681727.
Domicili social: C/ Rocafort 167 Esc C Entlo 2n 08015 Barcelona.
Inscripció: Registre Mercantil de Barcelona, Tom 45224 Foli 79 Full B 480900 Inscripció 1.

Així mateix us indiquem que per posar-vos en contacte amb nosaltres per a qualsevol consulta, suggeriment o reclamació, podeu fer-ho adreçant-vos a les nostres oficines, ubicades a l’adreça esmentada amb anterioritat, o a través del nostre correu electrònic info@doctorcollado.com

2. Objecte de la pàgina web

DOCTOR COLLADO CIRUGIA PLASTICA S.L.P. informa que la pàgina web www.doctorcollado.com té com a objecte facilitar al públic en general el coneixement de les nostres activitats, serveis i, si escau, l’adquisició dels nostres béns o serveis.

DOCTOR COLLADO CIRUGIA PLASTICA S.L.P. es reserva el dret de realitzar totes les modificacions i actualitzacions que cregui convenients sobre la pàgina web i les seves condicions legals.

3. Propietat Intel·lectual

Els drets de Propietat Intel·lectual de la pàgina web www.doctorcollado.com pertanyen en exclusiva a DOCTOR COLLADO CIRUGIA PLASTICA S.L.P., sent aquest l’únic a qui correspon l’exercici del dret d’explotació de la mateixa.

En conseqüència, es prohibeix qualsevol tipus de còpia o reproducció de tot o part del contingut sense autorització expressa del propietari.

La utilització fraudulenta de la informació continguda en aquesta pàgina web donarà lloc a les accions legalment establertes.

4. Condicions d’accés a la pàgina web

L’ingrés i ús d’aquesta pàgina web us atribueix la condició d’usuari, la qual cosa implica que accepta plenament les condicions plantejades en aquest Avís Legal i en la Política de Privadesa en la versió publicada en el moment en què accediu-hi.

Si l’usuari no està d’acord amb les condicions aquí establertes hauria de desestimar l’accés i la utilització d’aquest lloc web.

L’usuari de la pàgina web tindrà dret a l’accés lliure i gratuït a la informació pública recollida a la mateixa.

L’usuari del lloc web es compromet a fer-ne un ús adequat, a no utilitzar-lo per a pràctiques contràries a la Llei o a la bona fe i a no provocar danys en els sistemes físics i lògics de DOCTOR COLLADO CIRUGIA PLASTICA S.L.P.

L’usuari està obligat a utilitzar la informació continguda al present lloc d’Internet per a les finalitats pròpies del Portal exclusivament, en concret per a la finalitat d’obtenció d’informació sobre els serveis oferts, realització de suggeriments i petició de cites, i no realitzar directament o indirectament cap tipus d’explotació comercial diferent dels usos autoritzats.

L’usuari és el responsable de la veracitat de les dades subministrades.

DOCTOR COLLADO CIRUGIA PLASTICA S.L.P. no utilitza cookies. Vostè no haurà de facilitar cap dada personal en utilitzar la nostra pàgina web.

5. Exoneració de responsabilitat

Els continguts i les informacions de la pàgina web constitueixen un servei amb caràcter merament informatiu i divulgatiu.

Amb els límits establerts per la llei, DOCTOR COLLADO CIRUGIA PLASTICA S.L.P. no assumeix cap responsabilitat derivada de la manca de veracitat, integritat, actualització o precisió de les dades i informacions contingudes a la pàgina web.

Tampoc no es responsabilitza de la mala interpretació dels usuaris en relació amb els tractaments, medicaments i/o solucions i consells presents a la pàgina web. La seva publicació és merament informativa i no necessàriament recomanada per a tots els interessats.

DOCTOR COLLADO CIRUGIA PLASTICA S.L.P. no assumeix cap responsabilitat respecte a l’accés o connexió a pàgines de tercers als quals es faci al·lusió o referència a la nostra pàgina web, en no tenir cap tipus de control sobre ells, sobre els seus continguts, els serveis que prestin o la forma en què aquests apareguin.

DOCTOR COLLADO CIRUGIA PLASTICA S.L.P. no es responsabilitza dels possibles errors de seguretat o possibles danys que es puguin produir en els equips o fitxers de l’usuari quan corresponguin a l’allotjament d’un virus a l’equip de l’usuari, mal funcionament del navegador o versions no actualitzades del mateix, així com de tots els danys o fallades de seguretat que expressament la legislació no atribueixi al titular de la web.

Tampoc respondrà davant de qualsevol possible responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la manca de veracitat, vigència, exhaustivitat o autenticitat de la informació facilitada per l’usuari

6. Legislació i jurisdicció aplicables

Són aplicables les normes de l’Ordenament Jurídic Espanyol en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquestes Condicions Generals, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de la pàgina web.

Per resoldre qualsevol conflicte que pugui sorgir, les parts se sotmetran als Jutjats i Tribunals de Barcelona.