ELS GLUTIS

Els glutis (natges) formen el relleu de la part posterior de la pelvis. El seu volum depèn fonamentalment de la musculatura glútia i del greix subcutani en una proporció variable.

Una nalga petita pot aparèixer en dues situacions bàsiques:

  • Per hipoplàsia. Manca de desenvolupament constitucional.
  • Per atròfia. Pèrdua de volum al llarg de la vida de la pacient per envelliment i canvis de pes.

La mida ideal de les natges no és un valor absolut. S’ha de considerar sempre la complexió física i el sexe de la persona. A més, hi ha factors racials, culturals, personals i fins i tot modes que condicionen aquest concepte.

L’augment de glutis

És la intervenció quirúrgica que permet augmentar el volum de les natges encara que també en pot canviar la forma.

No hi ha una única tècnica d’augment de glutis encara que totes tenen en comú que cal la introducció d’un implant. Les possibilitats són:

  • Augment de glutis amb pròtesis.
  • Augment de glutis amb greix.

En general es fa sota anestèsia general i es recomana un ingrés a clínica de 24 hores. Durant el postoperatori haurà de portar una faixa i evitar recolzar la zona. Aquesta cirurgia s’ha de fer quan s’hagi completat el desenvolupament, cap als 18 anys.

Augment de glutis amb pròtesis

Una pròtesi és un implant artificial format per una bossa o coberta emplenada de diverses substàncies.

Les usades per a augment gluti són de silicona (polímer inorgànic a força de sílice). Hi ha una multitud de models segons la seva consistència, forma, mida i projecció que generen.

La pròtesi s’introdueix a través d’una incisió a la pell d’uns 4 cm de longitud ubicada a la part superior del plec intergluti. Al seu interior, la pròtesi pot quedar allotjada sota el greix subcutani o coberta per part de la musculatura de la zona.

Complicacions relacionades amb l’ús d’implants són la contractura de la càpsula cicatricial (endureix, distorsiona i genera molèsties a la natja), el trencament de la pròtesi (exigeix la retirada o el recanvi) i el desplaçament secundari (per ser una zona que suporta pes durant el seu recolzament).

Augment de glutis amb greix

El greix s’obté per liposucció d’una altra zona corporal. Després del seu processament s’injecta a la natja mitjançant cànula fina a través de mínimes incisions cutànies.

El greix infiltrat és un empelt viu de teixit del propi pacient que per sobreviure s’ha de revascularitzar. Aconseguit aquest objectiu el greix implantat perdura per sempre, sense possibilitat de rebuig.

El greix també aporta factors de creixement tissular, per la qual cosa es constata, a més, una millora en l’aspecte de la pell de la natge.

Limitacions de l’augment de glutis

La forma i la mida de les natges abans de la cirurgia poden influir en el resultat final. Una asimetria prèvia pot ser difícil de corregir completament amb un augment de glutis.

En general, s’aconsellaran mides proporcionades a la complexió física de la persona. Mides exagerades donaran resultats estètics més artificials.

La pròtesi pot ser palpable al seu perímetre i fins i tot perceptible visualment, especialment en persones primes, amb natges petites i quan es col·loca en pla subcutani.

En pròtesis submusculars, la contracció muscular pot canviar la forma de l’implant i provocar inestitismes amb l’exercici físic.

L’augment de glutis amb greix sempre és moderat. Poden ser necessàries diverses sessions de lipofilling per aconseguir el resultat desitjat.