ELS BRAÇOS

En anatomia humana, els braços constitueixen la part de l’extremitat superior compresa entre l’espatlla i el colze.

La cara interna dels braços és una de les zones corporals on la pell és més prima i que més se’n ressent amb els canvis de pes corporal i amb l’edat. És freqüent que presenti estries, flaccidesa i, en casos extrems, despenjament, que s’aprecia millor col·locant els braços en creu.

La dermolipectomia braquial

És aquell procediment quirúrgic que corregeix la flaccidesa de la cara interna dels braços. No hi ha una única tècnica quirúrgica descrita i es dissenya per a cada cas particular. Però sempre tenen dos objectius:

  • Extirpar en bloc l’excedent de pell i el greix subcutani subjacent.
  • Tensar la pell.

La pràctica d’aquesta cirurgia es fa sota anestèsia general i es recomana un ingrés a clínica de 24 hores.

Segons el patró de tall de l’excedent cutani, les tècniques quirúrgiques es classifiquen en:

  • Dermolipectomia braquial amb cicatriu transversal. En casos lleus la cicatriu es col·loca al llarg del plec axil·lar.
  • Dermolipectomia braquial amb cicatriu longitudinal. En casos més severs, la cicatriu discorre al llarg de la cara interna del braç, des de l’aixella fins al colze.
  • Dermolipectomia braquial amb cicatriu en lletra T. En casos extrems es combinen ambdós patrons d’extirpació combinant la cicatriu axil·lar (pota curta de la lletra T) amb la de la cara interna del braç (pota llarga de la lletra T).

El pacient haurà d’usar una peça elàstica en forma de maneguet que cobreixi els braços almenys durant el primer mes després de la cirurgia.

Limitacions de la dermolipectomia braquial

No tots els factors de què depèn l’aspecte i la forma dels braços poden ser corregits amb aquesta cirurgia.

Aquesta intervenció no canvia la qualitat de la pell, per tant, si ja ha perdut la seva elasticitat original sempre estarà més predisposada a despenjaments secundaris. Tampoc esborra les estries, però elimina aquelles presents a la pell extirpada.

Només s’extirpa l’excedent de la cara interna del braç. Si hi ha també acúmul gras excessiu a la part externa haurem d’associar una liposucció d’aquesta zona per millorar tot el contorn del braç.

La dermolipectomia braquial no és un tractament de l’obesitat. Idealment, els candidats a aquesta cirurgia han de ser intervinguts només quan siguin capaços de mantenir un pes estable i adequat a la seva alçada.