LA REGIÓ DEL CINTURÓ

La regió del cinturó es correspon amb el perímetre de la cintura. Comprèn la regió abdominal per davant, la zona de la cintura als laterals (flancs) així com la regió lumbar i les natges per darrere.

El seu aspecte depèn de múltiples factors: pell, greix subcutani i visceral, to muscular, estructura òssia de la pelvis i la curvatura de la columna lumbar.

Els seus principals problemes són el deteriorament cutani (estries) i la seva flaccidesa (faldó abdominal, despenjament de natges), acúmuls grassos excessius en abdomen i flancs (lipodistròfia) i pèrdua del to muscular (bombament abdominal).

La dermolipectomia en cinturó

La dermolipectomia en cinturó és un procediment quirúrgic que corregeix de forma circumferencial la flaccidesa de la regió de la cintura.

Normalment s’indica per tractar les seqüeles derivades de les cirurgies intestinals realitzades en casos d’obesitats mòrbides (by-pass gàstric i d’altres).

No hi ha una única tècnica quirúrgica descrita i es dissenya per a cada cas particular. La cirurgia es fa sota anestèsia general i es recomana un ingrés a clínica de 72 hores.

En síntesi, la dermolipectomia en cinturó combina una dermolipectomia abdominal transversal clàssica amb un lifting de la zona lateral i posterior de la cintura. A la zona abdominal, l’anomenada plicatura dels músculs rectes millorarà el to muscular de l’abdomen. A la zona posterior es pot modelar l’excedent de teixit gras per millorar la forma de les natges.

Les incisions quirúrgiques generaran dues cicatrius:

  • Una cicatriu principal horitzontal que discorre just per sobre de pubis, des d’on s’estén cap als malucs i acaba envoltant la cintura fins a arribar a la part superior del plec intergluti. Quedarà coberta per la roba interior.
  • Una cicatriu menor, al voltant del nou melic.

Durant el postoperatori haureu d’usar una faixa elàstica un mínim d’un mes després de la cirurgia.

Limitacions de la dermolipectomia en cinturó

No tots els factors de què depèn l’aspecte i la forma de la regió del cinturó poden ser corregits amb aquesta cirurgia.

Aquesta intervenció no canvia la qualitat de la pell, per tant, si ha perdut la seva elasticitat original sempre estarà més predisposada a despenjaments secundaris. Tampoc esborra les estries, però elimina aquelles presents a la pell extirpada.

La dermolipectomia en cinturó no és un tractament de l’obesitat. Idealment, els candidats a aquesta cirurgia han de ser intervinguts només quan siguin capaços de mantenir un pes estable i adequat a la seva alçada.

Aquesta cirurgia no pot reduir el greix visceral ni canviar la curvatura de la columna lumbar, per tant no sempre podrà aconseguir un ventre pla.

El remodelat de les natges que s’aconsegueix amb aquesta cirurgia sempre serà moderat.