LES CUIXES

En anatomia humana, les cuixes constitueixen la part de l’extremitat inferior compresa entre l’engonal i el genoll.

La cara interna de les cuixes, com la seva homònima als braços, també és una de les zones corporals on la pell és més prima i que més se’n ressent amb els canvis de pes corporal i amb l’edat. És freqüent que presenti estries, flaccidesa i, en casos extrems, despenjament, que es manifesta formant plecs cutanis a aquest nivell. El frec i irritació en caminar sol ser una queixa habitual.

La dermolipectomia crural

És aquell procediment quirúrgic que corregeix la flaccidesa de la cara interna de les cuixes. No hi ha una única tècnica quirúrgica descrita i es dissenya per a cada cas particular. Però sempre tenen dos objectius:

  • Extirpar en bloc l’excedent de pell i el greix subcutani subjacent.
  • Tensar la pell.

La pràctica d’aquesta cirurgia es fa sota anestèsia general i es recomana un ingrés a clínica de 24 hores.

Segons el patró de tall de l’excedent cutani, les tècniques quirúrgiques es classifiquen en:

  • Dermolipectomia crural amb cicatriu transversal. En casos lleus la cicatriu es col·loca al llarg del plec inguinal i continua fins al plec sota la natja.
  • Dermolipectomia crural amb cicatriu longitudinal. En casos més severs la cicatriu discorre al llarg de la cara interna de la cuixa, des de l’engonal fins al genoll.
  • Dermolipectomia crural amb cicatriu en lletra T. En casos extrems es combinen ambdós patrons d’extirpació combinant la cicatriu del plec inguinal i gluti (pota curta de la lletra T) amb la de la cara interna de la cuixa (pota llarga de la lletra T).

El pacient haurà de fer servir una peça elàstica en forma de faixa fins als genolls almenys durant el primer mes després de la cirurgia.

Limitacions de la dermolipectomia crural

No tots els factors de què depèn l’aspecte i la forma de les cuixes poden ser corregits amb aquesta cirurgia.

Aquesta intervenció no canvia la qualitat de la pell, per tant, si ja ha perdut la seva elasticitat original sempre estarà més predisposada a despenjaments secundaris. Tampoc esborra les estries, però elimina aquelles presents a la pell extirpada.

Només s’extirpa l’excedent de la cara interna de la cuixa. Si hi ha també acúmul gras excessiu a la part externa a nivell dels malucs (cartutxeres) haurem d’associar una liposucció d’aquesta zona per millorar tot el contorn de la cuixa.

La dermolipectomia crural no és un tractament de l’obesitat. Idealment, els candidats a aquesta cirurgia han de ser intervinguts només quan siguin capaços de mantenir un pes estable i adequat a la seva alçada.