ELEVACIÓ DE GLUTIS

Es diu que el gluti està caigut (ptosi glútia) quan es despenja de la seva posició ideal. Amb la seva relaxació, el plec natural que el separa de la cuixa (plec subgluti) s’aprofundeix, perllongant-se cap al maluc. En els casos més severs, la natja acaba recolzant-se a la cuixa.

Una natge gran sempre acaba caient més o menys aviat pel seu pes excessiu. També sabem que les fluctuacions de pes i l’envelliment debiliten els elements de sustentació tissular afavorint-ne també el descens.

El lifting de glutis

L’elevació de glutis és aquella intervenció quirúrgica que té com a objectiu principal tornar la natge a la seva posició ideal original. No hi ha una única tècnica i es dissenya per a cada cas particular. Però sempre tenen dos objectius:

  • Modela la natja: n’eleva la posició, compacta la consistència i en modifica la forma, omplint millor la porció superior.
  • Retalla l’excés de pell ajustant la tensió al voltant de la natja. La cicatriu queda a la part superior de la natja, sempre oculta sota la roba interior.

La cirurgia es fa sota anestèsia general i es recomana un ingrés a clínica de 24 hores. Aquesta intervenció s’ha de fer quan s’hagi completat el desenvolupament, cap als 18 anys.

Durant el postoperatori haurà de portar una faixa elàstica almenys durant un mes després de la cirurgia.

Limitacions de l’elevació de glutis

La forma i la mida de les natges prèvies a la cirurgia poden influir en el resultat final. Una asimetria prèvia pot ser difícil de corregir completament amb un lífting de natges.

L’elevació de natges no canvia la seva constitució ni atura el procés natural d’envelliment. Per això, glutis formats per teixits laxos i pells estriades estan més predisposats a despenjaments secundaris després d’aquesta cirurgia (recidiva).

Amb el lífting de glutis es modela la seva silueta però no s’augmenta el volum. Si es vol aquest tipus de resultat, cal considerar la possibilitat d’afegir un implant.