LIPOSUCCIÓ

El greix ubicat sota la pell (greix subcutani) és un dels principals responsables de definir la silueta. El seu gruix es pot avaluar pel test del pessic.

La distribució del greix subcutani depèn primàriament del sexe. Així, en les dones es concentra a les mames i a la meitat inferior corporal (abdomen, malucs, natges i cuixes) mentre en els homes predomina a la meitat superior corporal.

Els canvis en el seu volum en engreixar-se o aprimar-se estan controlats metabòlicament per hormones. La dieta i l’exercici físic no poden decidir d’on ens engreixem o d’on ens aprimem.

La liposucció és un procediment quirúrgic que permet eliminar, de manera selectiva, aquells acúmuls no desitjats de greix subcutani.

Com es fa una liposucció?

La pràctica d’aquesta cirurgia està condicionada pel nombre de zones a tractar i el volum de greix a extreure. En els casos més lleus es pot fer amb anestèsia local i de forma ambulatòria mentre que en altres casos necessita anestèsia general amb un ingrés a clínica de 24 hores.

Tota la intervenció es fa a través de petites incisions cutànies d’uns 5 mm de longitud. S’hi introdueixen les anomenades cànules, tubets fins i llargs de punta roma que ens permeten eliminar el greix subcutani per un sistema d’aspiració.

Hi ha molts sistemes d’aspiració validats al mercat. Des d’una simple xeringa fins a una potent bomba de buit, passant per diversos aparells més o menys sofisticats assistits, per exemple, per ultrasons, vibració o làser.

El pacient haurà de portar una faixa elàstica al postoperatori durant un mínim d’un mes després de la cirurgia. Els millors resultats s’obtenen quan la pell encara no ha perdut l’elasticitat per poder adaptar-se satisfactòriament al nou contorn.

La lipoescultura

La lipoescultura és una tècnica de tractament integral de la silueta que combina l’extracció de greix subcutani (liposucció) amb l’empelt de greix (lipofilling). D’aquesta manera, el greix extret no es rebutja sinó que després de la seva depuració es reinjectarà en altres zones corporals que tinguin un dèficit de volum.

Un exemple de lipoescultura seria practicar la liposucció dels acúmuls grassos dels malucs (cartutxeres) i, en la mateixa operació, procedir a augmentar el volum de les mames.

Limitacions de la liposucció

No tots els factors de què depèn l’aspecte i la forma de les zones intervingudes poden ser corregits amb aquesta cirurgia.

En aquesta intervenció no canvia la qualitat de la pell. Així, no elimina les estries cutànies ni tampoc la cel·lulitis superficial (pell de taronja). Si la pell és de mala qualitat i ja no és elàstica, podria no adaptar-se adequadament al nou contorn i manifestar una flaccidesa residual.

La liposucció no és una tècnica per tractar l’obesitat, sinó de modelatge corporal. Els candidats a aquesta cirurgia han de ser intervinguts només quan siguin capaços de mantenir un pes estable i adequat a la seva alçada. El resultat obtingut també pot canviar si hi ha oscil·lacions de pes després de la cirurgia.