ELS PÒMULS

Els pòmuls ocupen la porció lateral del terç mitjà facial. El seu relleu està constituït per l’os malar recobert per les parts toves, especialment el greix subcutani.

La seva forma és molt variable i juga un paper molt important per donar volum a l’oval facial i suport a la galta i la parpella inferior.

L’augment de pòmuls

Està indicat per corregir una falta constitucional de volum de l’os malar (hipoplàsia) o quan per l’envelliment es produeix una atròfia i un despenjament dels teixits tous que la galta.

L’augment de pòmuls exigeix la introducció d’un implant per assolir el nostre objectiu. Hi ha diverses tècniques possibles i s’indicarà un tipus de tractament o un altre depenent del cas particular.

Augment de pòmuls amb greix

El greix s’obté per liposucció d’una altra zona corporal. Després del seu processament s’injecta a la zona escollida mitjançant cànula fina a través de mínimes incisions cutànies.

Aquesta tècnica es pot fer amb anestèsia local i sedació, sense ingrés a clínica.

El greix infiltrat és un empelt viu de teixit del propi pacient que per sobreviure s’ha de revascularitzar. Aconseguit aquest objectiu el greix implantat perdura per sempre, sense possibilitat de rebuig.

El greix també aporta factors de creixement tissular, per la qual cosa es constata, a més, una millora en l’aspecte de la pell de la galta.

Augment de pòmuls amb implants de farciment injectables

Són productes sintètics dispensats en forma de xeringues per a la seva aplicació per punció amb agulla fina. Hi ha molts tipus, diferenciant-se entre si per la seva composició (el més conegut és l’àcid hialurònic) i per la seva durada (reabsorbibles o permanents).

Aquesta tècnica és la més senzilla per augmentar el pòmul. Es practica a la consulta amb anestèsia local i la seva aplicació no dura més de 30 minuts.

Al capítol Medicina Estètica pot ampliar la informació sobre aquest tema.

Augment de pòmuls amb pròtesis

Una pròtesi és un implant sòlid d’un material artificial. El més clàssic està constituït per silicona sòlida (polímer inorgànic a base de sílice). Però també s’han fet servir altres productes com són el politetrafluoroetilè expandit (Gore-tex®) i el polietilè (Medpor®).

Hi ha una multitud de pròtesis que varien entre si segons la consistència, la forma, la mida i la projecció que generen.

La seva col·locació es realitza a la clínica, sota anestèsia general (de vegades n’hi ha prou amb sedació l’anestèsia local). Normalment l’implant s’introdueix per via interna, intraoral, sense cicatrius externes.

Els implants sòlids són permanents (no reabsorbibles).

Limitacions de l’augment de pòmuls

Els implants poden arribar a ser visibles o palpables com a postissos sota la pell. També poden patir desplaçaments secundaris, causant canvis en el resultat inicialment obtingut.

S’estima que fins a un 30-50% del greix infiltrat pot fracassar a l’hora de revascularitzar-se, necessitant una altra sessió per obtenir el volum desitjat.

Sabem que alguns tipus d’implants de farciment injectables són reabsorbibles. Així, el resultat només es pot mantenir si s’injecten de forma periòdica.

Excepte el greix, la resta d’implants es poden intolerar.

.