ELS LLAVIS

Els llavis ocupen la porció central del terç inferior facial.

La funció primordial és la d’esfínter, obrint i tancant la boca. També participen a l’articulació del llenguatge i són una part clau en la gesticulació (emocions) i en la relació interpersonal (petó).

El gruix del llavi éstà ocupat pel múscul orbicular, que li dóna el moviment.

Per dintre està revestit per la mucosa oral. Per fora està constituït per dues parts ben diferenciades: el vermelló a la seva porció interna (llavi vermell) i la pell a la seva perifèria (llavi blanc).

La forma i el volum dels llavis són molt variables d’una persona a una altra i hi ha grans diferències entre les races.

El remodelat dels llavis

El remodelat dels llavis està indicat a la zona del vermelló quan, de manera constitucional o per envelliment, els llavis apareixen excessivament prims i poc turgents, així com quan presenten una pobre definició en la seva forma.

A més, també tracta diversos problemes del llavi blanc com són les arrugues de gesticulació radials («codi de barres»), la caiguda i aprofundiment de les comissures («arrugues de titella») i l’elongació del llavi superior.

No hi ha una única tècnica de remodelat labial. S’hi indicarà un tipus de tractament o un altre depenent del seu cas particular.

Remodelat dels llavis amb greix

Encara que s’han fet servir diferents teixits corporals (dermis, fàscia, tendó), pels seus resultats es prefereix utilitzar el greix.

S’obté per liposucció d’una altra zona corporal. Després del seu processament s’injecta a la zona escollida mitjançant cànula fina a través de mínimes incisions cutànies.

La tècnica es pot fer amb anestèsia local i sedació, de forma ambulatòria.

El greix infiltrat és un empelt viu de teixit del propi pacient que per sobreviure s’ha de revascularitzar. Aconseguit aquest objectiu el greix implantat perdura per sempre, sense possibilitat de rebuig.

El greix també aporta factors de creixement tissular, per la qual cosa es constata, a més, una millora en l’aspecte de la pell labial.

Remodelat dels llavis amb implants de farciment injectables

Els implants injectables són productes sintètics dispensats en forma de xeringues per aplicar-los per punció amb agulla fina. Hi ha molts tipus, diferenciant-se entre si per la seva composició (el més conegut és l’àcid hialurònic) i per la seva durada (reabsorbibles o permanents).

Aquesta tècnica és la més senzilla per remodelar els llavis. Es practica a la consulta amb anestèsia local i la seva aplicació no dura més de 30 minuts.

Al capítol Medicina Estètica pot ampliar la informació sobre aquest tema.

Remodelat dels llavis amb pròtesis

Una pròtesi és un implant sòlid d’un material artificial. La seva composició és variable i destaca l’implant de politetrafluoroetilè expandit (Goretex®).

Sol dispensar-se en forma de fils i s’introdueixen a l’espessor del llavi amb agulles enfilades als fils.

Són els implants menys populars ja que generen freqüentment resultats poc satisfactoris.

El tractament sol fer-se amb anestèsia local i de manera ambulatòria.

Els implants sòlids són permanents (no reabsorbibles).

Remodelat de llavis quirúrgic

Tècnica que modela el llavi mitjançant incisions quirúrgiques.

Habitualment es practica sota anestèsia local i de manera ambulatòria.

S’han descrit tècniques per evertir el vermelló labial (incisions en ziga-zaga ubicades a la mucosa), per canviar la forma del perfil labial (retallant la pell que envolta el vermelló), per pujar la comissura labial (retallant pell a la cantonada del llavi superior) i per escurçar tot el llavi superior (extirpant una el·lipse de pell just a sota del nas).

Limitacions del remodelat de llavis

Els implants poden esdevenir visibles o palpables. Alguns poden ocasionar nòduls rígids a la zona tractada. També poden patir desplaçaments secundaris, causant canvis en el resultat inicialment obtingut.

S’estima que fins a un 30-50% del greix infiltrat pot fracassar a l’hora de revascularitzar-se, necessitant una altra sessió per obtenir el volum desitjat.

Sabem que alguns tipus d’implants de farciment injectables són reabsorbibles. Així, el resultat només es pot mantenir si s’injecten de forma periòdica.

Excepte el greix, la resta d’implants es poden intolerar.

La modificació quirúrgica del perfil labial pot oferir uns resultats poc naturals i cicatrius inestètiques.