CLÍTORIS

Està ubicat a la confluència superior d’ambdós llavis menors. Embriològicament, el clítoris equival al penis masculí.

Com en aquell, el clítoris també està constituït per un cos (format per teixit esponjós erèctil) i un gland (extrem anterior discretament més dilatat i extremadament sensible). La pell que recobreix el gland s’anomena caputxó i equival al prepuci masculí.

Els problemes més habituals referits en relació amb el clítoris són:

La hipertròfia del caputxó. La pell excessiva del caputxó no permetria exposar el gland. Equival a la fimosi de l’home. Pot disminuir la sensibilitat per dificultar la recepció dels estímuls erògens. El tractament consisteix a retallar l’excés cutani (com en una circumcisió masculina).

El despenjament del clítoris (ptosi). Relacionat amb la laxitud dels teixits després de múltiples parts o amb relació a l’edat. El tractament consisteix a donar uns punts a la base del clítoris per reancorar-lo en una posició més elevada, millorant-ne l’aspecte i també facilitant-ne l’exposició durant les relacions sexuals. Aquesta tècnica s’anomena clitoropexia.

La hipertròfia del clítoris. L’excessiva grandària del clítoris incomoda la dona ja que fins i tot pot recordar un micropenis. Sol estar gairebé sempre en relació amb algun trastorn hormonal. La clitoroplàstia és la tècnica que redueix la mida del clítoris intentant preservar la seva sensibilitat.