LLAVIS MAJORS

Els llavis majors formen part dels genitals externs femenins. Tanquen l’entrada de la vulva.

Estan constituïts per dos gruixuts replegaments cutanis que estan en contacte entre si, delimitant l’anomenada fenedura pudenda. Estan densament poblats per pèl púbic i apareixen hiperpigmentats.

El problema més freqüent és la seva manca de turgència o plenitud (atròfia dels llavis majors). Pot ser constitucional o manifestar-se després del declivi hormonal de la menopausa.

El seu remodelat es pot fer mitjançant dues tècniques:

Amb greix (lipofilling). Aquesta tècnica es fa amb anestèsia local i sedació. El greix s’obté per liposucció a una altra zona corporal del pacient. Després del processament oportú es procedeix a la infiltració mitjançant l’ús de cànules de petit calibre. Aquestes cèl·lules es comporten com un empelt, és a dir, un teixit viu que s’ha de vascularitzar per sobreviure. El greix que sobreviu perdura per sempre, sense possibilitat de rebuig. Aporta factors de creixement tissular millorant l’aspecte de la pell.

Implants de farciment injectables. Són productes sintètics dispensats en forma de xeringues per a la seva aplicació per punció amb agulla fina. Hi ha molts tipus, de diferent composició i durada (reabsorbibles o permanents). En general, es prefereix fer servir l’àcid hialurònic, que és reabsorbible. La seva aplicació es fa a la consulta, sota anestèsia local i exigeix sessions periòdiques per mantenir els resultats.