PUBIS (MONT DE VENUS)

El Mont de Venus és aquella part dels genitals externs ubicada a la regió del pubis

Es caracteritza per la seva pilositat (pèl púbic) i per presentar un típic acúmul gras subjacent per la qual cosa adopta un perfil discretament voluminós.

Els problemes referits més freqüents del Mont de Venus són:

Lipodistròfia del pubis. Acúmul excessiu de greix en aquesta regió. Pot ésser aïllada o formar part d’una obesitat generalitzada. És inestètic i pot ser difícil de camuflar a sota de la roba interior i dels vestits de bany. Es corregeix amb una liposucció, sota anestèsia local i sedació.

• Despenjament del pubis (ptosi). És causat per la flaccidesa dels teixits d’aquesta zona. Es pot associar a un despenjament general de l’abdomen. Provoca un desplaçament posterior de la vulva, causant un aspecte anòmal de la regió genital. Es corregeix mitjançant un lífting del Mont de Venus, quedant una cicatriu similar a una cesària. Quan el cas ho requereixi, la dermolipectomia abdominal corregeix el despenjament de l’abdomen i del pubis en una sola cirurgia.