AUGMENT DE MAMES

Una mama petita pot aparèixer en dues situacions bàsiques:

 • Per hipoplàsia mamària. Manca de desenvolupament durant la pubertat.
 • Per atròfia mamària. Pèrdua de volum al llarg de la vida de la pacient per canvis hormonals (postpart, menopausa) i canvis de pes.

La mida ideal de les mames no és un valor absolut. S’ha de considerar sempre la complexió física de la dona. A més, hi ha factors racials, culturals, personals i fins i tot modes que condicionen aquest concepte.

Mamoplàstia d’augment

És la intervenció quirúrgica que permet augmentar el volum de les mames encara que també en pot canviar la forma.

No hi ha una única tècnica d’augment de mames encara que totes tenen en comú que cal la introducció d’un implant. Les possibilitats són:

 • Augment de mames amb pròtesis.
 • Augment de mames amb greix.

En general es fa sota anestèsia general i es recomana un ingrés a clínica de 24 hores. Aquesta cirurgia s’ha de fer quan s’hagi completat el desenvolupament mamari, cap als 18 anys.

Augment de mames amb pròtesis

Una pròtesi és un implant artificial format per una bossa o coberta emplenada de diverses substàncies.

Hi ha molts models de pròtesis, classificats segons:

 • El farciment: gel de silicona (el més freqüent) o sèrum fisiològic.
 • Tipus de coberta: elastòmer de silicona (el més freqüent) o coberta externa de poliuretà.
 • Rugositat de la coberta: llisa o rugosa (texturitzada).
 • La forma: rodona o anatòmica (en forma de llàgrima o pera).
 • La projecció: baixa, mitjana o alta.

Com s’implanten les pròtesis de mama?

La pròtesi s’introdueix a través d’una incisió a la pell d’uns 4 cm de longitud ubicada a l’aixella, el perímetre inferior de l’arèola o al solc submamari.

A l’interior, les pròtesis poden quedar allotjades a diferents nivells de profunditat:

 • Subglandular: només coberta per la glàndula mamària.
 • Subfascial: coberta també per la fàscia muscular.
 • Subpectoral: coberta pel múscul pectoral i recolzada sobre el pla costal.

Complicacions de les pròtesis de mama

Contractura de la càpsula

S’anomena càpsula a la cicatriu interna que es forma al voltant de la pròtesi. És un fenomen fisiològic i sempre existeix.

De vegades, com qualsevol altra cicatriu externa, la càpsula es pot engrossir de manera exagerada, estrenyent la butxaca que allotja l’implant. Aquest fenomen s’anomena contractura de la càpsula i provoca un augment en la consistència de la mama. També pot canviar la seva forma i ocasionar molèsties.

Se’n desconeix la causa. Succeeix al voltant d’un 5% de casos. Pot afectar en diferent grau cada mama i poden transcórrer mesos fins a ser manifesta. Les pròtesis rugoses ubicades subpectoralment es relacionen amb menors índexs de contractura capsular.

Interferència amb la mamografia

Els implants mamaris no són transparents en una mamografia. Com que la seva imatge se superposa a la del teixit mamari pot dificultar la interpretació de les imatges recollides. Les pròtesis que més interfereixen són les de silicona (més opaques que les de sèrum fisiològic) i les ubicades subglandularment.

Possibilitat de trencament de l’implant mamari

Les pròtesis mamàries es poden trencar amb el temps. El seu trencament no passa necessàriament després d’un traumatisme.

El trencament pot provocar una pèrdua de volum de la mama (sobretot si la pròtesi és de sèrum fisiològic), canvis en la seva forma o notar-se irregularitats a la palpació (bonys). De vegades, però, és totalment asimptomàtica i només es diagnostica amb una prova d’imatge.

Una pròtesi trencada no pot ser reparada per la qual cosa s’ha de recanviar o retirar.

Augment de mames amb greix

El greix s’obté per liposucció d’una altra zona corporal. Després del seu processament s’injecta a la mama mitjançant cànula fina a través de mínimes incisions cutànies.

El greix infiltrat és un empelt viu de teixit del propi pacient que per sobreviure s’ha de revascularitzar. Aconseguit aquest objectiu el greix implantat perdura per sempre, sense possibilitat de rebuig.

El greix també aporta factors de creixement tissular, per la qual cosa es constata, a més, una millora en l’aspecte de la pell de la mama.

Limitacions de l’augment de mames

La forma i la mida de les mames abans de la cirurgia poden influir en el resultat final. Una asimetria prèvia pot ser difícil de corregir completament amb un augment de mames.

En general, s’aconsellaran mides proporcionades a la complexió física de la dona. Mides exagerades donaran resultats estètics més artificials.

La pròtesi pot ser palpable al seu perímetre i fins i tot perceptible visualment, especialment en dones primes, en mames petites i quan es col·loca en pla subglandular.

En pròtesis subpectorals, la contracció muscular pot canviar la forma de limplant i provocar inestitismes amb l’exercici físic.

L’augment de mames amb greix sempre és moderat i difícilment aconsegueix un farciment notable al pol superior de la mama. Poden ser necessàries diverses sessions de lipofilling per aconseguir el resultat desitjat.