ELEVACIÓ DE MAMES AMB PRÒTESIS DE FARCIMENT

Una simple mastopèxia no sempre aconsegueix el resultat desitjat, especialment quan es tracten mames caigudes i petites, si tenen un component de flaccidesa important o si es desitja un bon farciment del pol superior mamari.

En aquests casos, l’addició d’una pròtesi pot ajudar a obtenir un millor resultat estètic.

Mastopèxia amb pròtesis de farciment

És aquella tècnica quirúrgica que combina una mastopèxia amb la col·locació d’un implant mamari. No hi ha una única tècnica de mastopèxia amb pròtesis de farciment i es dissenya per a cada cas particular.

Les variables són moltes. Hem de combinar el patró d’extirpació de l’excedent de pell (periareolar, vertical o en lletra T invertida) i escollir el tipus d’implant i el pla anatòmic de col·locació. Com que les possibilitats són moltes és la cirurgia de mama més complexa en la seva execució.

L’estratègia quirúrgica en aquests casos es facilita si primer inserim les pròtesis, després procedim a l’elevació de les mames i acabem retallant l’excedent de pell.

En general es fa sota anestèsia general i es recomana un ingrés a clínica de 24 hores. Aquesta cirurgia s’ha de fer quan s’hagi completat el desenvolupament mamari, cap als 18 anys.

Limitacions de l’elevació de mames amb pròtesis de farciment

La forma i la mida de les mames abans de la cirurgia poden influir en el resultat final. Una asimetria prèvia pot ser difícil de corregir completament.

En general, s’aconsellaran mides proporcionades a la complexió física de la dona. Tamanys exagerats donaran resultats estètics més artificials i afavoreixen el despenjament secundari de la mama (recidiva).

La pròtesi pot ser palpable al seu perímetre i fins i tot perceptible visualment, especialment en dones primes, en mames petites i quan es col·loca en pla subglandular.

En pròtesis subpectorals, la contracció muscular pot canviar la forma de l’implant i provocar inestitismes amb l’exercici físic.