Política de privacitat

En compliment de la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades personals (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril), us informem que les dades personals facilitades pels usuari d’aquesta Web en els seus diferents formularis seran incorporats i tractats en un o més fitxers titularitat de DOCTOR COLLADO CIRUGIA PLASTICA S.L.P.

El tractament dels mateixos té per finalitat gestionar la seva sol·licitud, enviant-li la informació sol·licitada a través dels nostres formularis, així com per mantenir-lo informat, fins i tot per via electrònica i amb butlletins (newslettesr), de futures notícies i novetats relacionades amb la nostra empresa.

Les dades que se sol·liciten als diferents formularis marcats amb asterisc (*) són les estrictament necessàries per poder proporcionar-li el servei sol·licitat o poder contactar amb l’usuari. No està obligat a facilitar-los però la seva negativa portarà com a conseqüència la impossibilitat de poder oferir els nostres serveis. La inclusió de dades en els altres camps del formulari no marcats amb asterisc (*) és totalment voluntària.

L’usuari garanteix la veracitat de les dades personals proporcionades, sent l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar a DOCTOR COLLADO CIRUGIA PLASTICA S.L.P. a causa de l’emplenament dels formularis amb dades falses, inexactes o incompletes. L’usuari es compromet a mantenir actualitzades les seves dades personals i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació.

En cas que l’usuari inclogui dades personals de terceres persones, haurà d’informar, amb caràcter previ a la seva inclusió, del que estableix aquesta política de privadesa, sent l’únic responsable de la seva inclusió.

DOCTOR COLLADO CIRUGIA PLASTICA S.L.P. es compromet a adoptar aquelles mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades personals cedides pels usuaris d’aquesta web d’acord amb les que disposa la legislació vigent. Així mateix, es compromet a no cedir-los a terceres persones o empreses sense el consentiment previ, exprés, informat i inequívoc de l’afectat, excepte quan hi hagi obligació legal.

Les vostres dades personals seran conservades durant el període de la relació comercial i el període de conservació documental exigit per la legislació per a la prescripció de responsabilitats.

Els usuaris poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, limitació del tractament, oposició i portabilitat reconeguts a l’actual legislació mitjançant comunicació escrita al responsable del tractament que s’esmenta a baix, oa l’adreça de correu electrònic: info@doctorcollado.com mitjançant el formulari d’exercici de drets proporcionat a l’adreça abans indicada.

El tractament de les seves dades personals es legitima per les bases jurídiques següents:

La sol·licitud d’informació i/o la contractació dels serveis oferts per DOCTOR COLLADO CIRUGIA PLASTICA S.L.P. els termes i condicions dels quals es posaran a la teva disposició en tot cas, de forma prèvia a una eventual contractació.
El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, en tant que us informem posant a la vostra disposició aquesta política de privadesa, que després de la lectura de la mateixa, en cas d’estar conforme, pot acceptar mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcatge d’una casella disposada a l’efecte.

L’acceptació dels termes exposats en aquesta política de privadesa és necessària per a l’enviament i la transmissió de la sol·licitud realitzada, i és possible que també se us demani el consentiment per al tractament de les vostres dades facilitades.

Responsable del Tractament:

DOCTOR COLLADO CIRUGIA PLASTICA S.L.P.
ROCAFORT, 167. ESCALA C. ENTLE 2n
08015 BARCELONA