ARRUGUES D’EXPRESSIÓ

Les arrugues d‟expressió són aquelles que apareixen amb la gesticulació en contraure els músculs facials i es relacionen amb l‟expressivitat de la persona.

La contracció de cada múscul genera una arruga que li és pròpia. Així, per exemple, el múscul del front provoca arrugues horitzontals, el múscul corrugador provoca arrugues verticals a l’entrecella i el múscul orbicular de les parpelles les anomenades “potes de gall” al lateral de l’ull.

El seu tractament per motius estètics només s’ha d’indicar quan la intensitat de l’arruga suposi un impacte psicològic important en el pacient.

En què consisteix el tractament de les arrugues d’expressió?

El tractament es fa a la consulta i de forma ambulatòria. No sol precisar anestèsia local encara que es pot aplicar fred tòpic per minimitzar les molèsties.

S’identifica el múscul responsable de generar l’arruga i s’infiltra amb agulla fina amb el producte seleccionat.

La infiltració debilita el funcionament normal del múscul, que perd força per contraure’s (bloqueig). Aquest efecte no és apreciable de manera immediata sinó que comença a manifestar-se a partir del tercer dia i és màxim al mes i mig del tractament.

Limitacions del tractament de les arrugues d’expressió

De manera lenta i progressiva, amb el pas del temps, el tractament aplicat perd efectivitat. Així, ja es pot notar una certa recuperació de la gesticulació a la zona tractada a partir del tercer mes.

Per mantenir els resultats, s’aconsella repetir la infiltració cada 6 mesos. Una aplicació massa freqüent o excessiva pot provocar una disminució en l’efectivitat de futurs tractaments.